Generelle informationer

På hjemrejsedagen skal værelset/lejligheden forlades om morgenen, og de fleste steder er et bad muligt før afgang – evt. mod betaling. De steder, hvor dette ikke er muligt, kan guiderne anvise den nærmeste mulighed, typisk svømmehal.

Overholdelse af regler om pas og visum er den rejsendes ansvar, men vi hjælper gerne. Skal du flyve så følg med i dagspressen eller lufthavnens hjemmeside om nye regler eller generelle ændringer af check-in tider. Det er kundens ansvar at have gennemført check-in senest det anførte tidspunkt.

 

Generelt om priserne

Priserne er opgivet pr. person ved typisk 2 på samme værelse eller det anførte antal personer i en lejlighed. Der vil fremgå, hvorvidt transport og andet er inkluderet. Hvis transport er inkluderet, er også afgifter, vejskat, bro/færge, lufthavnsskatter og andre relaterende udgifter inkluderet.

Ved indkvartering med pension dækker prisen normalt det tilsvarende antal måltider, som der er overnatninger på hotellet. På en normal busrejse med halvpension vil der således være 7 gange morgen- og aftensmad – og mangle morgenmad ved ankomst og aftensmad inden hjemrejsen.

Transport tillæg/fradrag for anden transport, hvis en sådan er mulig, vil fremgå. Dette gælder også rabat for egen transport.

Skipas, skileje, skiskole: Fremgår af hjemmesiden – eller oplyses gerne ved henvendelse til bureauet.

 

Børne-rabatter

Gælder ikke for skolegrupper, men gerne for alene-forældre med et eller flere børn.

 

Enkeltværelse

Normalt udgør enkeltværelsestillæg 10-20% af grundprisen.

 

Nødtelefon / døgnvagt

Kontakt til rejsende (i forbindelse med sygdom e.l.) kan bedst ske via vort kontor (i sæsonen er der gennemvalg til døgnvagt!)

 

Forsikringer

Det er op til den enkelte at tegne eventuelle forsikringer. Kontakt os – og vi hjælper gerne.

Vær opmærksom på, at en afbestillingsforsikring skal betales senest samtidig med den første indbetaling til turen.

Det Gule Sundhedskort er IKKE længere gældende som Rejsesygesikring. Vi anbefaler, at man i det mindste har ’Det Blå Kort’ med – og tegner en hjemtransportforsikring. Bedre er naturligvis at tegne en decideret rejseforsikring. Ring – og vi hjælper med at finde rundt i junglen.

 

Rejsegarantifond:

Østergaard Rejser ApS (CVR 18096838) er registreret i Rejsegarantifonden med nr. 923.

Handelsbetingelser

Særlige bestemmelser og præciseringer i forhold til

”Handelsbetingelser for aftale om pakkerejser”:

De vigtigste præciseringer:

 

Pris og produkt
Bureauet har ret til at aflyse/ændre en rejse, uden at kunden har krav på erstatning, når det skyldes: … et utilstrækkeligt antal tilmeldinger (normalt 25) 2 uger før afrejse, og kunden (kontaktpersonen) har fået meddelelse om dette senest 10 dage før den planlagte afrejse.

 

Aftaleindgåelse/Afmelding
Afmelding skal foregå skriftlig (brev eller e-mail) til kontoret – undladelse af betaling af første rate eller restbløb betragtes altså ikke som afmelding – og datoen er specielt vigtig ift. beregning af afmeldingsgebyret.

 

Overdragelse af pakkerejsen
Gælder ved rejser med bus, tog og charterfly, mens flyselskabernes regler gælder ved rutefly, ofte NON-refundable. Ved udskiftning af deltagernavn (én afmelder, men finder en anden) opkræves et ekspeditionsgebyr på 200 kr. Senere end 21 dage før afgang koster det 800 kr.

 

Ændring af pakkerejsen efter aftalens indgåelse
Ændring af transportform, rejsemål og -tid indtil 6 uger før afrejse koster 500 kr. Herefter betragtes ændringer som afbestilling og tilmelding. For specialbookede hoteller og/eller transportformer, vil det oftest blive betragtet som en afmelding med efterfølgende køb af en ny tur. For oversøiske rejser er ændring af rejsemål og -tid normalt ikke muligt. Ændring af påstignings-/aflæsningssted kan frit ske (forudsat ledig plads) indtil 7 dage før afrejse. Ved senere ændringer opkræves gebyr på 100 kr. og forudsætter ledig plads.

Vil kunden i tilfælde af aflysning/ændring gøre krav gældende, skal der gives arrangøren besked herom inden for 5 dage efter underretning om aflysning/ændring.

 

Afbestilling af pakkerejsen – generelle bestemmelser

Nedenstående gælder uanset afbestillingens årsag – og uanset om pengene er indbetalt! BEMÆRK OGSÅ, at grupperabat, tomsengstillæg etc. udregnes efter det faktiske antal rejsende. Afbestilling kan derfor medføre pris-ændring for de øvrige i gruppen. Aftal derfor indbyrdes – og på forhånd, – hvem der skal betale: “afmelderen” eller de tilbageværende – eller “halv skade”?

Afbestilles mere end 35 dage før afrejsen, mistes depositum. Depositummet udgør kr. 1500. For oversøiske rejser udgør depositummet 50% af rejsens pris. I særlige tilfælde forfalder hele rejsens pris ved bestillingen og mistes tilsvarende ved afmelding.

Afbestilles mellem 34 og 15 dage før afrejsen, mistes ud over depositum 25 % af rejsens pris. For oversøiske rejser mistes 75% af turens pris. Afbestilles mellem 14 og 8 dage før afrejsen, mistes ud over depositum 50 % af rejsens pris. For oversøiske rejser mistes det fulde beløb. Afbestilles mellem 7 dage og 48 timer før afrejsen, mistes ud over depositum 75 % af rejsens pris. (Ved kør-selv betragtes kl. 16.00 som afrejsetidspunkt.). For oversøiske rejser mistes det fulde beløb.

Afbestilles senere end 48 timer før afrejsen, mistes hele beløbet.. (Ved kør-selv betragtes kl. 16.00 som afrejsetidspunkt.)

 

Levering af rejseydelsen – mangler
Busnedbrud: Hvis en specialbus bryder ned, overføres gæsterne til bedst mulige alternativ og får udbetalt den relative forskel i de to tillæg.

 

Erstatning for tab og/eller person- eller tingskade
Bureauet påtager sig intet ansvar for følgerne af evt. forsinkelser – gælder både på ski og med bus/fly/tog. Bureauet vil så vidt muligt være behjælpelig med at afhjælpe skaden (tilkalde taxi, ændre kørerute, finde indkvartering i tilfælde, hvor fx laviner medfører forlænget ophold etc.). Alle ekstra udgifter i sådanne tilfælde påhviler den rejsende.

 

Begrænsninger i rejsebureauets erstatningsansvar.
Bagagen der medbringes på en busrejse er ikke ”in-checket” bagage, derfor er tyveri, beskadigelse, forbytning o.l. uden for vort ansvarsområde – men dækkes af fx Europæiskes Rejseforsikring uden selvrisiko. Husk også derfor at tegne forsikring!

 

Reklamation
Værneting er Byretten i Århus.

Persondataloven

Henvendelser / evt. kommende kunder

Vi registrerer ved henvendelser navn, mailadresse og telefonnummer på potentielle kunder og evt. fødselsdatoer på medrejsende ved udregning af børne-/senior-rabatter.

 

Gæster

Vi registrerer ud over ovennævnte kundeoplysninger også navn, postadresse og fødselsdato på alle medrejsende gæster og naturligvis, hvad der er bestilt (rejseform, afrejsested, ophold, madbestillinger, indkvartering, evt. skipas o.l. – og specielle ønsker).

 

Opbevaring af data

Vi opbevarer dataene fortroligt på server placeret i Danmark, hvor der udelukkende er mulighed for at tilgå dem med password, og udelukkende af firmaets ansatte.

 

Videreformidling af data

Vi videregiver kun relevante og minimale data (typisk navn, mobilnummer og evt. fødselsdato) om vore gæster til relevante samarbejdspartnere, nemlig flyselskaber, busfirmaer, hoteller og guider – og evt. forsikringsselskab, hvis der tegnes en rejseforsikring. Data om henvendelser / evt. kommende kunder videregives naturligvis ikke til nogen!

 

Ret til indsigt / rettelse / sletning af data

Vi oplyser gerne, hvad vi har registreret om dig – kontakt os blot og få en udskrift. Og kan vi slette oplysninger uden at komme på tværs af myndighedskrav, gør vi det naturligvis om ønsket.

 

Højbjerg, den 25. maj 2018
Østergaard Rejser, Mølleskovvej 4, 8270 Højbjerg Kim og Kent Østergaard